Assegurança Accidents

Sol·licita informació a la teva oficina

Cobertura davant de qualsevol acccident

  • Àmbit professional, vida privada, viatges i desplaçaments

  • Des d'una lesió lleu fins a una invalidesa o la defunció de l'assegurat

  • Una indemnització per garantir l'educació dels teus fills, preservar el seu nivell de vida...

  • I, a més, assistència mèdica per a la teva recuperació, avançament de despeses de sepeli, doble capital per defunció simultània d'ambdós cònjuges...

Protecció en tot moment per viure tranquil

Cobertures bàsiques

Defunció. Garanteix una quantitat de diners per als beneficiaris designats.
Invalidesa permanent parcial. Garanteix una quantitat de diners per al mateix assegurat.

Cobertures complementàries

Invalidesa temporal. Indemnització diària que cobrarà l'assegurat durant el període en què pateixi una incapacitat laboral per accident fins a un màxim de dos anys.
Assistència mèdica en centres mèdics de FIATC o de lliure elecció mitjançant el reemborsament de les despeses que ocasioni durant un màxim de dos anys.
Mort per infart de miocardi considerada com accident laboral.

Avantatges

Protecció les 24 hores del dia contra les conseqüències de qualsevol accident, ja sigui durant l'activitat professional o la vida privada, viatges o desplaçaments.
Protecció econòmica per assegurar l'educació dels teus fills, preservar el seu nivell de vida i atendre els deutes (préstecs, hipoteques, etc.).
Prestació ambdós cònjuges. En cas de mort simultània de l'assegurat i el seu cònjuge, s'incrementaran en un 100% les indemnitzacions als beneficiaris fills d'ambdós cònjuges i menors de 18 anys o majors afectats per una invalidesa permanent i absoluta.
Avançament immediat de despeses de sepeli de fins a 1.500 € (a compte del pagament del capital assegurat) per atendre les despeses derivades del mateix.
Flexibilitat per ajustar el nivell de cobertures i la durada de l'assegurança a les teves necessitats puntuals.
Facilitats en la forma de pagament de les primes (mensual, trimestral, etc.).
Actualització automàtica del capital contractat inicialment.

Sol·licita informació a la teva oficina

Documents de l'assegurança

Aquí trobaràs tots els documents relacionats amb l'assegurança. Descarrega-te'ls i podràs consultar-los al detall per conèixer tots els avantatges que t'oferim.

Sol·licita informació a la teva oficina