Notícies

Aigua per a la salut

Publicat el 15/03/2017

En realitat cada persona té el seu consum ideal d'aigua, que depèn de diversos factors, incloent edat, nivell d'activitat, lloc de residència, etc.

És important prendre consciència dels beneficis que aporta l'aigua potable, un recurs sempre disponible a la salut, d'aquesta manera tindrem present la necessitat de hidratar-nos.

L'aigua és el principal component químic del cos humà, constitueix al voltant del 60 per cent del pes corporal. Tots els òrgans i sistemes del cos depenen de l'aigua. Per exemple, l'aigua neteja les toxines dels òrgans vitals, porta nutrients a les cèl·lules, i proporciona un ambient humit per als teixits de l'oïda, nas i gola.

Pots trobar informació més detallada accedint a la notícia Agua para la salud.