Notícies

Assegurança de decessos, el canvi generacional

Publicat el 03/04/2017

La nostra assegurança de decessos va més enllà de costejar el sepeli, és una assegurança de servei que ofereix tranquil·litat i que, any rere any, incorpora noves cobertures adaptades als nous temps, com a testament online, testament vital i esborrat de la vida digital.

Noves cobertures que tenen en compte les necessitats actuals dels nostres assegurats, com l'enviament dels detalls del sepeli per WhatsApp perquè els familiars del difunt puguin realitzar la comunicació de la manera més àgil possible.

Si encara no tens una assegurança de decessos ara pots calcular el pressupost on line i comprovar tot el que t'ofereix:

- Servei de sepeli amb reintegrament del capital sobrant.
- Trasllat nacional i internacional.
- Servei de gestoria i assessorament per a realitzar tots els tràmits necessaris en relació amb la mort.

- Gestió del final de la vida digital.
- Elaboració gratuïta del testament i el testament vital en línia.

- Assistència de viatge a l'estranger.
- Una neteja dental anual gratuïta.
- Descomptes en serveis de salut i benestar.

Si vols canviar de companyia hauries de saber que l'assegurança de decessos et dóna cobertura des de el primer moment (no hi ha període de carència) i per tant no perds drets amb el canvi.