Assegurança de Repatriació

Tornar amb els teus
Informació previa de l'assegurança de decessos (prina anivellada)

Assegura't el poder tornar amb els teus

  • Repatriació o trasllat del difunt assegurat

  • Acompanyament de restes mortals

  • Trasllat i despeses al país de repatriació.

  • Testament i testament vital online

  • Gestió del final de la vida digital

  • Contratable des de 0 a 70 anys

Assegurança de Repatriació amb cobertura en qualsevol lloc del món

El poden contractar tant estrangers residents a Espanya com espanyols residents fora d'Espanya.

- Repatriació o trasllat de l'assegurat mort al seu país d'origen.

- Viatge d'anada i tornada per a un acompanyant de l'assegurat mort.

- Trasllat i despeses al país de repatriació.

- Servei de sepeli a Espanya en el cas que no es realitzi la repatriació.

- Trasllat nacional i internacional i missatges urgents.

- Assistència jurídica i gestoria. (Obtenció de certificats, tramitació de pensions de viduïtat i orfandat, etc.).

- Testament i testament vital online.

- Gestió del final de la vida digital.

Amb només una trucada telefònica FIATC s'ocuparà de tot amb una gestió ràpida i professional.

Informació previa de l'assegurança de decessos (prina anivellada)