Assegurança d'impagament de lloguers

Calcular pressupost

Protegeix els teus drets com a arrendador

  • Impagament de lloguers

  • Defensa jurídica en conflictes relacionats amb el contracte d'arrendament ...

  • Danys per actes vandàlics i robatori que l'inquilí pugui causar al continent de l'habitatge

  • Assistència jurídica telefònica per donar resposta immediata als dubtes sobre els drets i obligacions com a arrendador

Més informació sobre l'assegurança d'impagament de lloguer

Una assegurança per a propietaris d'habitatges destinats al lloguer com a residència habitual que garanteix:

- La protecció jurídica dels drets i interessos de l'arrendador derivats del contracte d'arrendament i de la propietat de l'habitatge arrendat.

- El pagament de l'import de les rendes impagades per l'inquilí o arrendatari i l'avançament de rendes impagades quan s'hagi iniciat el procés de desnonament dins dels tres mesos posteriors al d'inici de l'impagament.

- Quan hi hagi un sinistre indemnitzat amb càrrec a la cobertura d'Impagament de Lloguers, els danys materials que l'arrendatari pugui causar al continent de l'habitatge arrendat, detectats un cop l'inquilí l'hagi desallotjat una vegada conclòs el procés de desnonament.

GARANTIES
Protecció Jurídica
- Defensa i reclamació del contracte d'arrendament. Mínim litigiós: 300 €.
- Defensa d'altres assegurances.
- Defensa de la responsabilitat penal.
- Reclamació de danys d'origen extracontractual.
- Reclamació en contractes de serveis de reparació o manteniment de les instal·lacions de l'habitatge.
- Defensa dels drets relatius a l'habitatge.
- Assistència jurídica telefònica.
Mínim litigiós: 150 € excepte per a defensa i reclamació del contracte de lloguer que és de 300 €.
Termini de carència per garanties contractuals, excepte per reclamacions per impagament de lloguer: 3 mesos.
Límit de despeses 3000 €.
Pagament de rendes impagades
- Cobertura fins a 12 mesos.
- Franquícia: 1 mes.
- Suma màxima: 3.000 € renda mensual.

Avançament rendes impagades iniciat el procés de desnonament

Actes vandàlics al continent comesos per l'inquilí
- Danys al continent ocasionats per actes vandàlics comesos per l'inquilí.
- Robatori de parts del continent per l'inquilí.
Límit de cobertura: 3.000 € a primer risc.
Franquícia: 300 €.

Calcular pressupost

Documents de l'assegurança

Aquí trobaràs tots els documents relacionats amb l'assegurança. Descarrega-te'ls i podràs consultar-los al detall per conèixer tots els avantatges que t'oferim.

Calcular pressupost

Més informació?

Omple el formulari i nosaltres et truquem.

Rebre trucada