Assegurança funeral

Calcula la teva assegurança

Un servei d'assistència sempre a la teva disposició

  • Servei funerari d'alta qualitat

  • Gestió de tràmits de sepeli

  • Assessorament i protecció legal

  • Assistència informàtica remota

  • Trasllat nacional o internacional de l'assegurat mort fins al lloc del sepeli

  • Assistència en viatge a l'estranger

  • Serveis addicionals per al teu benestar

  • Cobertura opcional d'accidents

  • Increment de prima constant (nivellada) o bé segons l'edat

Tot el que t'ofereix Gestisep

L'assegurança de decessos Gestisep es caracteritza perquè, un cop l'has contractat, l'increment de prima anual per a l'assegurat serà sempre el mateix: un 5% lineal. És més avantatjós enfront d'altres assegurances on l'increment de prima és cada any més gran a mesura que augmenta l'edat de l'assegurat.

Servei de sepeli
Prestació d'un servei de sepeli a la població del domicili de residència de l'assegurat (Espanya o Andorra).
Amb flexibilitat absoluta per a l'elecció de la funerària i de tots els components del servei de sepeli segons la categoria del servei contractada i dins del límit del capital contractat per a aquest.

Arca, conducció fúnebre, preparació i presentació del cadàver, capella ardent o sala de tanatori.
Tramitació de la documentació necessària per a la inscripció de la defunció en el Registre Civil.
Serveis religiosos, serveis complementaris (corones, recordatoris ...), etc.
Drets d'entrada al cementiri, nínxol o incineració i despeses d'inhumació en nínxol.
Acompanyament i assistència personalitzada durant la prestació de tot el servei.

Trasllat en territori espanyol
Aquesta prestació inclou les gestions i despeses necessàries per al trasllat del cos des del lloc de la mort al cementiri o planta incineradora dins el territori espanyol escollida lliurement pels beneficiaris.

Assistència decessos
Assistència legal i gestoria post-mortem. Gestió per a la tramitació de testaments i successions, pensions de viduïtat i orfandat, contractes d'assegurança, contractes d'arrendament, reclamacions a tercers ...

Assessoria jurídica i gestoria
Assistència jurídica telefònica i servei d'ajuda legal 24 hores.
Assessorament i servei de gestoria administrativa.
Elaboració i revisió de contractes.

Assistència en viatge a l'estranger
Trasllat internacional de l'assegurat mort.
Assistència mèdica i sanitària de l'assegurat ferit o malalt (fins a 12.000 € per assegurat i 120 € de despeses odontològics).
Repatriació o transport sanitari de ferits.
Repatriació o transport dels altres assegurats.
Repatriació o transport menors (fins a 15 anys).
Desplaçament d'un familiar en cas d'hospitalització de l'assegurat (inclou despeses d'estada fins a 150 € diaris, màxim de 10 dies).
Convalescència en hotel l'assegurat (fins a 150 € dia i límit de 10 dies).
Retorn anticipat (per defunció de familiar proper).
Transmissió de missatges.
Enviament de medicaments.

Servei d'assistència informàtica
Assistència informàtica remota oa domicili.
Assistència tecnològica de la llar (d'aparells tecnològics com TDT, DVD, càmera digital, etc.).
Còpia de seguretat en línia.
Descàrregues de programari.
Ús fraudulent per internet de targetes i accés a comptes bancaris.

Serveis per al benestar amb descomptes especials
Atenció personal domiciliària i centres residencials.
Acupuntura, homeopatia i naturopatia.
Psicologia i logopèdia.
Centres òptics i auditius.
Balnearis i hotels.
Serveis dentals.

Defunció o Invalidesa absoluta i permanent per accident (opcional)
Indemnització per mort o invalidesa permanent causats per un accident.

Hospitalització per accident o malaltia (opcional)
Indemnització diària en cas d'hospitalització per qualsevol causa (malaltia o accidents).

Calcula la teva assegurança

Més informació?

Omple el formulari i nosaltres et truquem.

Rebre trucada