Assegurança per Explotacions Frutícoles. Pla 2016

A través de cinc mòduls aquesta assegurança cobreix els danys per gelada, pedra i altres esdeveniments climàtics no controlables per l'agricultor.

Principals novetats collita 2017
Es modifica la redacció de la condició especial 12a, amb l'objectiu d'aclarir com s'ha de fixar el rendiment en contractar l'assegurança.

Agroseguro farà un contrast del rendiment assegurat respecte a l'històric disponible.

Nou mòdul 3M per al préssec extratemprano (de recol·lecció anterior al 10 de juny) de les comunitats autònomes de València i Múrcia, amb cobertures enfront de gelada, pedra i riscos excepcionals per parcel·la.

Cultius
Albercoc, pruna, poma de taula i de sidra, préssec, nectarina, paraguaià, platerina i pera.
riscos
En producció cobreix els danys en quantitat i qualitat ocasionats pels riscos de falta de quallat, gelada, pedra, riscos excepcionals (*) i resta d'adversitats climàtiques.
En plantació cobreix la mort de l'arbre, així com la pèrdua de la collita de l'any següent, pels riscos coberts en producció.
En instal·lacions cobreix els danys ocasionats pels riscos coberts en producció.
(*) Fauna silvestre, incendi, inundació-pluja torrencial, pluja persistent i vent huracanat.
Els riscos de gelada i falta de quallat no estan coberts en poma de sidra.

Contractació
MÒDULS 1, 2, 3, 3M I P AMB COBERTURA DE GELADA
Per a tots els cultius de l'inici de la subscripció és el 2016.11.15. La finalització depèn de l'àmbit, cultiu i dels mòduls contractats. Veure fulletó adjunt.
MÒDUL P SENSE COBERTURA DE GELADA
Inicia el 2017.01.02 i finalitza entre 2017.04.30 i 2017.05.31 segons àmbit i cultiu.

Opcions
Mòdul 1: Tots els riscos combinats per explotació.
Mòdul 2: Riscos per explotació i per parcel·la.
Mòdul 3: Riscos per parcel·la.
Mòdul 3M: Riscos combinats per parcel·la per Préssec extratemprano.
Mòdul P: Riscos nominats per parcel·la.
Per a més detall de les condicions de les cobertures, veure fullet adjunt.

Subvenció
La subvenció que concedeix el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través d'ENESA per aquesta assegurança pot arribar fins: el 75% en el mòdul 1, el 44% en el mòdul 2, el 38% en el mòdul 3, el 34% en el 3M i el 28% en el P, de la prima comercial base neta.

Bonificació
El sistema de bonificacions d'AGROSEGURO s'estableix en funció dels resultats dels assegurats, podent obtenir fins a un 40% de bonificació sobre la prima comercial de l'assegurança.


Més informació?

Omple el formulari i nosaltres et truquem.

Rebre trucada
902 110 120