Assegurances Agràries

FIATC Assegurances forma part de l'agrupació d'asseguradors del sistema d'Assegurances Agràries Combinades (Agroseguro), mitjançant el qual es poden assegurar les produccions agrícoles, pecuàries, forestals i aqüícoles.

Aquestes assegurances, compten amb importants subvencions, atorgades per l'estat i les comunitats autònomes, que redueixen el preu que l'agricultor / ramader ha de pagar per contractar la seva assegurança.