Assegurança Cavalls

Sol·licita informació a la teva oficina

Tenim cura del teu cavall

  • Tant si és un poltre com si és un cavall de passeig i doma o un cavall de salt

  • Garantia de sacrifici (necessari o econòmic) per malaltia o accident

  • Cirurgia i hospitalització per còlic o fractura greu i hospitalització per tractament d'altres problemes

  • Extraviament o pèrdua, furt i robatori

  • Danys soferts per l'animal durant el transport o l'assistència a fires

  • Responsabilitat civil del propietari

Més informació sobre les garanties que t'oferim

COBERTURES BÀSIQUES

Garantia de mort
Sacrifici tant necessari com econòmic per malaltia o accident, indemnitzat amb límit de la suma assegurada.
Sacrifici necessari. El sacrifici que un veterinari certifica i practica per tal de posar fi a una malaltia o un accident incurables o mortals de necessitat a termini immediat.
Sacrifici econòmic. El sacrifici que l'assegurat practica a l'escorxador, quan l'animal afectat per una causa emparada per l'assegurança no es pugui dedicar a cap activitat, segons el dictamen del veterinari.

Assistència veterinària
Cirurgia i hospitalització necessària per al tractament de la síndrome de còlic o fractura greu fins al límit de la suma assegurada.


COBERTURES OPCIONALS

Robatori, furt i extraviament
Extraviament. Pèrdua de l'animal per contingència o distracció de l'assegurat o de la persona que té cura de l'animal.
Furt. Apoderament il·legítim de l'animal per part de tercers mitjançant actes que no impliquin força en els recintes que el contenen, ni violència contra les persones que el guarden o en tenen cura.
Robatori. Apoderament il·legítim per part de tercers de l'animal assegurat, mitjançant actes que impliquin força en els recintes que el contenen, o violència contra les persones que els guarden o en tenen cura.
La indemnització s'estableix en un 80% de la suma assegurada.

Transport i assistència a fires i altres llocs.
Amb el límit de la suma assegurada es garanteixen els danys soferts per l'animal durant el seu transport, inclòs l'embarcament i desembarcament.
També inclou l'estada de l'animal en recintes firals, certàmens i altres llocs per un període de temps no superior a 30 dies.
Àmbit: Espanya i UE

Cobertura de responsabilitat civil.
Fins al límit de l'import pactat a les condicions particulars, es garanteix la responsabilitat civil exigible a l'assegurat en la seva condició de propietari de l'animal objecte de l'assegurança.

Sol·licita informació a la teva oficina

Documents de l'assegurança

Aquí trobaràs tots els documents relacionats amb l'assegurança. Descarrega-te'ls i podràs consultar-los al detall per conèixer tots els avantatges que t'oferim.

Sol·licita informació a la teva oficina