Assegurança de Vida

Protegeix el futur de la teva família
Calcula la teva assegurança

Protegeix el futur de la teva família davant de qualsevol imprevist.

  • Garanteix l'estabilitat econòmica dels teus

  • Assegura la seva educació i els seus projectes de futur

  • Ajuda'ls a preservar la seva qualitat de vida.

  • Eleva el nivell de protecció amb altres cobertures opcionals.

  • I a més, bestreta de despeses de sepeli, doble capital per defunció simultània d'ambdós cònjuges ...

Més informació

Protegeix els teus com tu vols, assegurant el seu benestar. Una assegurança de vida t'ofereix previsió davant de les repercussions negatives d'un contratemps en el teu nivell de vida i la teva estabilitat econòmica.


COBERTURA BÀSICA

Defunció. Garanteix el cobrament d'un capital per part dels beneficiaris en cas de defunció de l'assegurat per la causa que sigui.

Defunció de l'assegurat i el seu cònjuge en un mateix accident
L'import de les indemnitzacions als beneficiaris fills d'ambdós cònjuges i menors de 18 anys o majors afectats per una invalidesa permanent i absoluta s'incrementarà en un 100%.

Defunció de l'assegurat per atracament, segrest o actes criminals de tercers
L'import de la indemnització s'incrementarà en un 20% amb límit de 18.000 €.

Avançament immediat de despeses de sepeli de l'assegurat fins a 4.500 € (a compte del pagament del capital assegurat) per atendre els costos derivats del mateix.


COBERTURES OPCIONALS

Invalidesa absoluta i permanent. Garanteix el cobrament avançat del capital per part de l'assegurat en cas d'invalidesa absoluta i permanent que l'inhabiliti per a tota professió o ofici.

Doble capital en cas de defunció o invalidesa per accident de l'assegurat.

Triple capital en cas de defunció o invalidesa per accident de circulació de l'assegurat.


Malalties greus. Garanteix el cobrament anticipat (50 o 100%) del capital contractat si l'assegurat pateix una malaltia greu (càncer, accident cerebrovascular, infart agut de miocardi, insuficiència renal, afecció de l'artèria coronària que exigeixi cirurgia i trasplantament d'òrgans).

Calcula la teva assegurança
SOL·LICITA INFORMACIÓ I PRESSUPOST