Notícies

Conduir per Europa a l'hivern

Publicat el 06/02/2017

És important, si hem de conduir per Europa a l'hivern, recordar que la llibertat de circulació de persones i vehicles no eximeix del compliment de les lleis de cada país quan transitem per ell.

El permís de conducció espanyol és vàlid per circular pels països de la comunitat Europea, pel que no cal sol·licitar el permís internacional de conduir. Com quan es circula a Espanya el nostre vehicle ha de portar la seva documentació, incloent permís de circulació, la fitxa amb les característiques tècniques del vehicle, la targeta ITV i el rebut de l'assegurança vigent.

Pots tenir informació més detallada accedint a la notícia Conducir por Europa en invierno.