Notícies

Falses creences sobre l'exposició al sol

Publicat el 03/05/2017

S'inicia l'època de l'any en què el sol emet la seva màxima potència energètica i els nocius de raigs ultraviolats.

Hem de tenir en compte, per a prendre mesures de protecció solar, que la intensitat de la radiació UV depèn de diversos factors: l'altura del sol, la latitud, la nuvolositat, l'altitud, l'ozó, la reflexió per terra.

Hi falses creences sobre l'exposició al sol, com que el "bronzejat és saludable", "en dies ennuvolats no et cremes"... Pots trobar informació més detallada accedint a la notícia 8 falsas creencias respecto a la exposición al sol y al bronceado.