Història

Inicis vinculats al transport

Anys trenta, un nou mitjà de transport revoluciona l'economia: l'autocamió. Els transportistes catalans han de fer front als seus accidents. Neix FIATC, la Federació d'Industrials de l'Autotransport de Catalunya que desapareixerà amb la guerra civil, però no la seva mútua, que continuarà prestant el seu servei.

Anys seixanta, boom de l'automòbil

Als anys seixanta, dues situacions van marcar el rumb de FIATC: d'una banda el boom de l'automòbil, que va democratitzar el cotxe i va suposar l'aparició de l'assegurança obligatòria, i, de l'altra, al mateix temps una nova llei va impedir que les mútues d'assegurances estiguessin vinculades a les mútues d'accidents de treball. FIATC va orientar la seva activitat cap a l'assegurança de l'automòbil.

Anys vuitanta, el canvi

Als anys vuitanta, FIATC era una mútua especialitzada en automòbils, i molt localitzada a Catalunya. La nova direcció de l'entitat va impulsar el negoci per tot el país i, al mateix temps, la creació de nous productes va reforçar l'estructura comercial.

Segle XXI, consolidació i creixement

Aquesta etapa es caracteritza per la consolidació de FIATC, que el 2005 va complir els seus 75 anys d'activitat, i pel creixement iniciat en els anys 80, que es veurà reforçat amb l'adquisició d'altres companyies d'assegurances. En la seva estratègia de creixement s'inclou també la inversió en el sector de serveis de residències a la tercera edat.

FIATC al segle XXI és una entitat que té com a missió la millora del benestar i qualitat de vida dels seus assegurats a través assegurances dissenyades per experts i oferts a través d'un assessorament especialitzat i una atenció personalitzada.

Galeria d'imatges