En compliment de la normativa de protecció de dades, a continuació li informem dels termes i condicions del tractament de dades personals efectuats per FIATC.

          Qui va a responsabilitzar-se de les dades personals facilitades? 
          MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (FIATC)
          Per què recollim dades personals? 
          Per calcular el preu del contracte d'assegurança i poder contractar amb vostè.
          Podem tractar les dades personals que ens proporciona? 
          Si, en compliment d'obligacions legals establertes en la normativa del sector assegurances.
          A qui anem a comunicar les dades personals que tractem? 
          Les dades que ens proporcioni per calcular el preu del contracte no es cediran a tercers, excepte obligació legal.
          Quins drets té? 
          Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades facilitades, així com l'exercici d'altres drets detallats en la informació addicional.
          Informació addicional 
          Podeu consultar informació detallada sobre la protecció de dades per part de FIATC a www.fiatc.cat/politica-proteccio-dades