Notícies

La manera en espera dels dispositius electrònics també consumeix energia

Publicat el 03/10/2016

La manera en espera és una manera de baixa potència per a dispositius electrònics com ordinadors, televisors i dispositius controlats a distància. Té com a objectiu mantenir disponible l'accés ràpid a l'aparell sense el consum ni el desgast del normal funcionament. És evident que el resultat d'aquesta manera d'espera, estalvia significativament en el consum elèctric si ho comparem amb un dispositiu encès.

No obstant això, el consum acumulat i permanent de milions d'aparells en mode "en espera" o "stand-by" incrementa el consum elèctric global i la contaminació. Pot arribar a suposar fins a un 10% del consum elèctric d'una llar, segons la revista FACUA.

Pots trobar informació més detallada a la notícia El modo en espera también consume.