Notícies

L'accessibilitat universal és un dret pendent

Publicat el 16/01/2018

Al nostre país, la major part dels edificis han estat construïts entre els anys 1950 i 2001, en què es van edificar una mica més del 70%, i només un 12,0% són habitatges que han estat construïdes a partir de l'any 2002. I l'accessibilitat dels edificis construïts entre 1950 i 2001 és del 23%, i les dels construïts a partir de l'any 2002, és de 22%. D'aquestes dades s'obté la conclusió que una de les raons més importants per les quals no s'ha procedit a la supressió de barreres arquitectòniques en un major nombre d'immobles és per la impossibilitat tècnica de realitzar les obres corresponents per les característiques del propi edifici .

Pots tenir informació detallada accedint a la notícia completa La accesibilidad universal es un derecho pendiente.