Notícies

Les mascotes ja no seran béns embargables

Publicat el 08/03/2017

Les mascotes, els animals domèstics, són considerats pel Codi Civil com béns patrimonials embargables com qualsevol altre bé material. Per canviar això, el Congrés dels Diputats ha acordat per unanimitat una Proposició No de Llei (PNL) que demana al Govern reformar el Codi Civil per a crear una categoria especial on els animals siguin considerats éssers sensibles i no com a simples coses.

Pots trobar informació més detallada accedint a la notícia Las mascotas ya no serán bienes embargables.