Notícies

Les noves tecnologies a casa

Publicat el 20/09/2016

És una preocupació actual de molts pares l'ús que els nens fan de les anomenades tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i que no són altres que ordinadors, xarxa, videojocs, dispositius mòbils i tàctils, pantalles ...).

Tots ells han saturat el mercat i es troben en pràcticament totes les llars del món occidental a l'abast dels més petits. Un estudi recent mostra com un 72% dels nens d'entre 0 i 8 anys utilitza tauletes o telèfons mòbils connectats.

La solució no és prohibir ni despreocupar per descomptat, si no buscar el seu ús adequat.

Per a informació més detallada accedeix a la notícia Las nuevas tecnologías en casa.