Notícies

L'ús del gas natural per a la calefacció

Publicat el 26/01/2017

El gas natural té tots aquests avantatges des d'un punt de vista ecològic però cal seguir les normes de seguretat de forma estricta perquè el seu ús no es converteixi en un perill.

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme a la seva pàgina web aconsella unes mesures a tenir en compte si fem servir el gas natural per a calefacció de la llar:

- L'habitació ha de comptar amb la ventilació suficient.

- Els escalfadors i calderes han de tenir una adequada sortida de fums.

- No utilitzis alhora la campana extractora de fums de la cuina i la caldera de calefacció...

Pots trobar informació més detallada a la notícia El gas natural y la calefacción.