Notícies

Millors condicions de contractació per als nostres assegurances de vida

Publicat el 03/10/2011

Capitals més alts sense necessitat de proves mèdiques

Hem incrementat l'import dels capitals màxims pels quals no s'exigeixen proves mèdiques. D'aquesta manera, per a una edat de fins a 50 anys l'assegurat podrà contractar una assegurança de vida amb un capital de mort de fins a 200.000 € responent únicament un qüestionari de salut, abans el límit estava en 180.000 €. Si l'assegurat té entre 51 i 60 anys aquest capital pot ser de 150.000 € quan el límit anterior estava en 100.000 € i només fins als 55 anys.