Notícies

Nova promoció Medifiatc: estalvi de 50 € per assegurat

Publicat el 06/10/2016

Des de l'1 octubre 2016 fins al 14 febrer 2017 les noves pòlisses contractades de dos o més assegurats rebran 50 € per assegurat.

Les modalitats que es beneficien d'aquesta promoció són: Medifiatc, Medifiatc P5, Medifiatc P15, Medifiatc Selecció i Medifiatc Multi.

L'import de 50€ per assegurat al s'abonarà al compte corrent del prenedor vinculat a la pòlissa de la següent forma: 50% el juny del 2017 i 50% el juny del 2018.

Així mateix, les noves pòlisses de les modalitats anteriors així com de Medifiatc Diagonal incorporen noves cobertures, entre elles Psicologia Clínica i Servei de Laboratori Genètic Oncològic.

A través del web de FIATC podràs calcular pressupost de la teva assegurança de salut amb les diferents modalitats de Medifiatc.