Pla Previsió Assegurat - PPA

2,40% anual garantit fins al 31 de març de 2020
Sol·licita informació a la teva oficina

Assegura la teva jubilació amb avantatges fiscals

  • Un estalvi segur: interès mínim garantit durant tota la vigència del contracte

  • Rendibilitat garantida

  • També disposaràs d'una cobertura de defunció o invalidesa.

  • Pots disposar anticipadament del teu estalvi per atur de llarga durada o malaltia greu sense penalitzacions.

  • Pots traslladar la provisió matemàtica a un altre PPA

Més informació sobre el nostre PPA

¿Què t'ofereix el nostre Pla de Previsió Assegurat (PPA)?

Assegurar la teva jubilació amb una rendibilitat garantida i incentius fiscals.
Disposar d'un interès mínim garantit al llarg de la durada del contracte a més d'altres avantatges addicionals.

Característiques i avantatges del PPA FIATC

Un PPA és una assegurança de jubilació que també cobreix la defunció o invalidesa de l'assegurat.

Permet la disposició anticipada del capital en cas d'atur de llarga durada o malaltia greu sense penalitzacions ni descomptes.

Es pot traslladar la provisió matemàtica a un altre pla de previsió assegurat.

Rendibilitat assegurada.
Interès mínim garantit durant tota la durada del contracte: el menor entre el 0,5% i l'interès de la DGSFP en cada anualitat. Per avançat es comunica l'interès del període següent.

Amb els mateixos beneficis fiscals que els plans de pensions, per la qual cosa es podrà deduir de la base imposable de l'IRPF les aportacions realitzades, amb els límits que marca la llei.

Tipus d'aportacions que pots fer

Periòdiques (mensuals, trimestrals...) que poden ser constants o creixents

Úniques

Extraordinàries (a més de les periòdiques)

Límits: mínim de 300 € a les anuals úniques i extraordinàries, i de 50 € a les mensuals, 90 € a les trimestrals i 180 € a les semestrals


Sol·licita informació a la teva oficina

Documents de l'assegurança

Aquí trobaràs tots els documents relacionats amb l'assegurança. Descarrega-te'ls i podràs consultar-los al detall per conèixer tots els avantatges que t'oferim.

Sol·licita informació a la teva oficina