Pla de previsió EPSV

Sol·licita informació i pressupost

Prepara el teu futur amb la màxima desgravació fiscal

  • Contractable només per residents del País Basc

  • Flexibilitat en les aportacions

  • Importants deduccions fiscals en la declaració de la renda

Més informació sobre EPSV FIATC

FIATC PREVISIÓ és una entitat de previsió social voluntària que té com a objecte la preservació del capital i del patrimoni acumulat per atendre les necessitats dels seus partícips en el moment de la jubilació, amb un perfil d'inversió de "renda fixa mixta", és a dir, que inverteix un màxim del 30% del seu patrimoni en accions d'empreses espanyoles i estrangeres cotitzades en borsa.

El pla de previsió FIATC EPSV és un producte d'estalvi específic per a residents del País Basc, la finalitat del qual és constituir un capital que complementi la pensió de jubilació de la Seguretat Social i així poder mantenir el nivell de benestar assolit.
Gaudeix dels màxims avantatges fiscals i permet realitzar aportacions amb tota flexibilitat.

Podràs optar per realitzar aportacions regulars (augmentant o reduint la quantitat segons el teu parer) o extraordinàries, suspendre-les i reiniciar-les quan ho consideris oportú, i traspassar des d'altres EPSV els drets que tinguis acumulats.

Una de les característiques principals que diferencia les EPSV dels plans de pensions és la seva liquiditat, tot i que únicament i exclusivament per a les aportacions anteriors al 4 de juliol de 2014 i les seves parts alíquotes sempre que hagin transcorregut 10 anys des de la primera aportació.

De la mateixa manera, independentment del que s'indica al paràgraf anterior, sempre podràs recuperar els teus estalvis en forma de capital, de renda o una combinació de les dues modalitats, quan es produeixi alguna d'aquestes contingències:
- Jubilació.
- Incapacitat permanent o invalidesa per al treball.

També és possible disposar totalment o parcialment del fons acumulat en els casos de malaltia greu de l'associat, del cònjuge o parella de fet o dels seus familiars en primer grau, en cas de dependència i en situació d'atur de llarga durada.

En cas de mort, els teus beneficiaris podran optar per capital o renda o la combinació de tots dos.

Sol·licita informació i pressupost

Documents de l'assegurança

Aquí trobaràs tots els documents relacionats amb l'assegurança. Descarrega-te'ls i podràs consultar-los al detall per conèixer tots els avantatges que t'oferim.

Sol·licita informació i pressupost