Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic - PIES

2,15% anual garantit fins al 31 de decembre de 2019
Sol·licita informació a la teva oficina

Tots els avantatges en el moment de la teva jubilació

  • Fiscalitat excel·lent si optes pel cobrament de renda vitalícia un cop transcorreguts 5 anys

  • Rendibilitat garantida

  • Disponibilitat dels teus diners al cap d'un any

  • Flexibilitat en les aportacions

Més informació

Característiques del PIES FIATC

Aportacions
Les aportacions poden ser periòdiques des d'un mínim de 300 € l'any, 180 € el semestre, 90 € el trimestre o 50 € el mes, amb un màxim de 8.000 € l'any.
També es poden realitzar aportacions extraordinàries a partir de 500 €.

Disponibilitat
Un cop transcorregut el primer any podràs disposar, sense penalitzacions, d'una part o tot el saldo acumulat fins aleshores.

Rendibilitat garantida
Al final del període de contractació es garanteix la devolució del capital invertit (total d'aportacions) més la rendibilitat generada.
Aquesta rendibilitat està formada per:
- un tipus d'interès anual garantit,
- més un interès addicional -també garantit- que es revisa trimestralment i depèn dels beneficis que FIATC obté de les seves inversions. L'interès es comunica al titular periòdicament i amb antelació.

Cobrament del capital
Al final del període de contractació es pot optar pel cobrament en forma de renda vitalícia o de capital.

Fiscalitat molt avantatjosa quan el cobrament del capital es produeix en forma de renda vitalícia i el pla s'ha mantingut durant més de 5 anys.

Avantatges del PIES FIATC

Seguretat total per al teu estalvi ja que tant el rendiment com l'acumulació de l'estalvi (aportacions realitzades) estan garantits fins al final del període de contractació.

Flexibilitat per poder optar pel cobrament del capital garantit en forma de renda vitalícia o capital al final del pla.

Excel·lent tractament fiscal si tries el cobrament en forma de renda vitalícia i has mantingut el pla durant més de 5 anys.

Disponibilitat dels teus diners un cop transcorregut el primer any per poder fer front a qualsevol imprevist.

Llibertat per moure el capital acumulat a una altra entitat en un termini màxim de 7 dies hàbils, sense cap repercussió fiscal ni despesa.


Sol·licita informació a la teva oficina

Documents de l'assegurança

Aquí trobaràs tots els documents relacionats amb l'assegurança. Descarrega-te'ls i podràs consultar-los al detall per conèixer tots els avantatges que t'oferim.

Sol·licita informació a la teva oficina