Planfiatc 5 Individual

Pla de pensions de renda variable mixta (màxim del 70% en renda variable)
Sol·licita informació i pressupost

Molt de temps per davant per estalviar. Pots assumir un cert risc per tenir expectatives importants de rendibilitat

  • Desgravació fiscal en la declaració de la renda

  • Gestió experta per garantir el teu estalvi en el futur

  • Garantia de FIATC, una gran companyia amb més de 85 anys d'història al nostre país

Més informació sobre Planfiatc 5 Individual

Descripció
PLANFIATC 5 Individual és un pla de pensions adherit al Fons de Pensions FONDFIATC VARIABLE 70 que té per objecte la preservació i el creixement del capital i del patrimoni acumulat per atendre les necessitats dels seus partícips en el moment de la jubilació, amb un perfil d'inversió de "renda variable mixta", és a dir, que inverteix un mínim d'un 30% i un màxim del 70% del seu patrimoni en accions d'empreses espanyoles i estrangeres cotitzades en borsa.

Perfil
Adequat per a persones joves que busquen una inversió amb expectatives altes de rendibilitat a llarg termini i que tenen poca aversió al risc.

Aportacions
Poden ser: úniques (d'una sola vegada), periòdiques (mensuals, trimestrals, etc.) i les dues combinades, fins a un màxim de 8.000 euros l'any. Amb la flexibilitat de poder disminuir o augmentar les aportacions periòdiques i, fins i tot, suspendre-les temporalment i reprendre-les quan convingui.

Benefici fiscal
Desgravació de la menor de les quantitats següents: 8.000 € anuals o el 30% de la suma de rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques, i de les aportacions realitzades a favor del teu cònjuge fins al límit de 2.500 €.

Sol·licita informació i pressupost