D. P. Plusfondo

Pla de pensions de renda variable mixta (integrado en Fondfiatc Variablve 70)
Sol·licita informació i pressupost

Molt de temps per davant per estalviar. Pots assumir un cert risc per tenir expectatives importants de rendibilitat

  • Desgravació fiscal en la declaració de la renda

  • Gestió experta per garantir el teu estalvi en el futur

  • Garantia de FIATC, una gran companyia amb més de 85 anys d'història al nostre país

D. P. Plusfondo

Descripció
D. P. PLUSFONDO és un pla de pensions adherit al Fons de Pensions FONDFIATC VARIABLE 70 que té per objecte la preservació i el creixement del capital i del patrimoni acumulat per atendre les necessitats dels seus partícips en el moment de la jubilació, amb un perfil d'inversió de "renda variable mixta", és a dir, que inverteix un mínim d'un 30% i un màxim del 70% del seu patrimoni en accions d'empreses espanyoles i estrangeres cotitzades en borsa.

Perfil
Adequat per a persones joves que busquen una inversió amb expectatives altes de rendibilitat a llarg termini i que tenen poca aversió al risc.

Aportacions
Poden ser: úniques (d'una sola vegada), periòdiques (mensuals, trimestrals, etc.) i les dues combinades, fins a un màxim de 8.000 euros l'any. Amb la flexibilitat de poder disminuir o augmentar les aportacions periòdiques i, fins i tot, suspendre-les temporalment i reprendre-les quan convingui.

Benefici fiscal
Desgravació de la menor de les quantitats següents: 8.000 € anuals o el 30% de la suma de rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques, i de les aportacions realitzades a favor del teu cònjuge fins al límit de 2.500 €.

Sol·licita informació i pressupost