Planfiatc 3

Pla de pensions de renda fixa a curt termini
Sol·licita informació i pressupost

Complementa la teva pensió de jubilació amb un risc molt baix

  • Desgravació fiscal en la declaració de la renda

  • Gestió experta per garantir el teu estalvi en el futur

  • Garantia de FIATC, una gran companyia amb més de 85 anys d'història al nostre país

Més informació sobre Planfiatc 3

Descripció
PLANFIATC III és un pla de pensions adherit al Fons de Pensions FONDFIATC I RENDA FIXA que té per objecte la preservació del capital i del patrimoni acumulat per atendre les necessitats dels seus partícips en el moment de la jubilació, amb un perfil d'inversió de "renda fixa a curt termini".

Perfil
Pensat per a les persones properes a la jubilació que vulguin complementar la seva pensió sense assumir pràcticament cap risc i/o que vulguin protegir la rendibilitat obtinguda en un altre pla de renda variable.

Aportacions
Poden ser: úniques (d'una sola vegada), periòdiques (mensuals, trimestrals, etc.) i les dues combinades, fins a un màxim de 8.000 euros l'any. Amb la flexibilitat de poder disminuir o augmentar les aportacions periòdiques i, fins i tot, suspendre-les temporalment i reprendre-les quan convingui.

Benefici fiscal
Desgravació de la menor de les quantitats següents: 8.000 € anuals o el 30% de la suma de rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques, i de les aportacions realitzades a favor del teu cònjuge fins al límit de 2.500 €.

Sol·licita informació i pressupost
902 110 120