Notícies

Nova promoció Medifiatc: estalvi de 50 € per assegurat

Publicat el 11/10/2017

Des del 15 de setembre de 2017 fins el 15 de febrer de 2018 les noves pòlisses contractades de tres o més assegurats rebran 50 € per cada un d'ells i un descompte del 7% independentment del nombre d'assegurats. Per a clients que no provinguin d'una altra entitat o no eliminin períodes de carència.

L'import de 50 € s'abonarà per cada assegurat en el compte corrent de l'acceptant vinculada a la pòlissa de la següent manera: 50% al juny de 2017 i 50% al juny de 2018.

Les modalitats que es beneficien d'aquesta promoció són: Medifiatc, Medifiatc P5, Medifiatc P15, Medifiatc Selecció i Medifiatc Multi. La modalitat de Medifiatc Diagonal únicament dóna dret al descompte del 7%.

Així mateix, les noves pòlisses de les modalitats anteriors incorporen noves cobertures, entre elles reproducció assistida, trasplantament de còrnia i làser excimer per a correcció de miopia, hipermetropia i astigmatisme. I assegurança dental per a totes les modalitats.

A través del web de FIATC podràs calcular pressupost de la teva assegurança de salut amb les diferents modalitats de Medifiatc.