Protecció de dades per candidats

La informació que ens faciliteu queda recollida en un fitxer responsabilitat de FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, a fi d'avaluar la vostra candidatura en els processos de selecció en què estigueu interessat i, en el cas que aquesta prosperi, formalitzar el corresponent contracte laboral o mercantil.

Excepte oposició expressa per part vostra, conservarem la informació amb aquesta finalitat durant el període d'un any.

Així mateix, ens autoritzeu perquè puguem cedir les vostres dades amb la mateixa finalitat selectiva a les empreses participades per FIATC.

En el supòsit que durant el temps de conservació de les vostres dades aquestes es modifiquin, ens ho heu de comunicar, si ho desitgeu, a fi de mantenir exacte i posat al dia el vostre currículum en el vostre propi benefici.

En tot cas, teniu el dret d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel•lació, per mitjà d'un escrit adreçat al nostre domicili social, a av. Diagonal, 648. 08017 Barcelona, que haureu d'acompanyar d'una còpia del vostre DNI o d'un document nacional d'identitat equivalent, indicant-hi la referència "Protecció de dades".