Notícies

REGENERACIÓ DE TEIXITS A PARTIR DE CÈL·LULES PRÒPIES A CLÍNICA DIAGONAL

Publicat el 08/04/2019

Des de 2015, Clínica Diagonal inclou la Medicina Regenerativa, una especialitat que parteix de la utilització de les conegudes com a "stem cells" per a la regeneració de teixits.

Aquesta especialitat permet un tractament autòleg, és a dir a partir de les pròpies cèl·lules del pacient, per tractar patologies diverses, millorant la seva qualitat de vida de manera mínimament invasiva i evitant solucions més dràstiques.

Encara que potser unes de les aplicacions més conegudes d'aquesta especialitat pot ser la regeneració de teixits danyats per malalties degeneratives osteoarticulars com l'artrosi, o degut altres causes, a Clínica Diagonal ja s'està aplicant també en diferents camps com la Cirurgia Vascular, en el tractament de limfedemes o úlceres, en Traumatologia en el tractament de lesions articulars o tendinoses i en Medicina Estètica. Així mateix, s'està estudiant la seva aplicació en altres especialitats amb resultats extraordinaris.

Aquest servei és ofert per Clínica Diagonal. Els nostres assegurats poden accedir-hi amb condicions de preu especials encara que no es trobi inclòs en la seva pòlissa.