Notícies

FIATC, benefici 2010 un 113% superior a l'exercici anterior

Publicat el 18/05/2011

L'increment dels fons propis va ser de 12 milions d'euros i l'aportació al fons mutual, de 9,2 milions d'euros que eleven el marge de solvència i la cobertura de les provisions tècniques de l'entitat.

FIATC Assegurances ha obtingut un benefici net de 2,9 milions d'euros (113% superior a l'any anterior) i ha incrementant els seus fons propis en 12,1 milions d'euros arribant a la xifra total de 180,6 milions d'euros.

El superàvit del marge de solvència de FIATC es troba en un 318,46%. Així mateix, el superàvit en la cobertura de les provisions tècniques aconsegueix el 130,16%

L'entitat asseguradora ha tancat l'exercici 2010 amb un volum total de cosines 440.843.642 Euros, amb un decreixement del 4,15% respecte a 2009 com a conseqüència de la seva política de selecció de riscos.

Quant al volum de primes, cal destacar el creixement del ram de Salut (3,16% de creixement i un volum de 109 milions d'euros) que s'ha consolidat com el primer ram de l'entitat. Vida ha crescut un 14,84% amb un volum de cosines de 57 milions d'Euros. La resta de rams ha experimentat decreixement del 9,80%.

FIATC ha participat un any més en les proves d'impacte econòmic de Solvència II que es realitzen en col·laboració amb UNESPA, superant àmpliament els requeriments de capital exigits.


902 110 120