Notícies

FIATC, benefici 2010 un 113% superior a l'exercici anterior

Publicat el 18/05/2011

L'increment dels fons propis va ser de 12 milions d'euros i l'aportació al fons mutual, de 9,2 milions d'euros que eleven el marge de solvència i la cobertura de les provisions tècniques de l'entitat.

FIATC Assegurances ha obtingut un benefici net de 2,9 milions d'euros (113% superior a l'any anterior) i ha incrementant els seus fons propis en 12,1 milions d'euros arribant a la xifra total de 180,6 milions d'euros.

El superàvit del marge de solvència de FIATC es troba en un 318,46%. Així mateix, el superàvit en la cobertura de les provisions tècniques aconsegueix el 130,16%

L'entitat asseguradora ha tancat l'exercici 2010 amb un volum total de cosines 440.843.642 Euros, amb un decreixement del 4,15% respecte a 2009 com a conseqüència de la seva política de selecció de riscos.

Quant al volum de primes, cal destacar el creixement del ram de Salut (3,16% de creixement i un volum de 109 milions d'euros) que s'ha consolidat com el primer ram de l'entitat. Vida ha crescut un 14,84% amb un volum de cosines de 57 milions d'Euros. La resta de rams ha experimentat decreixement del 9,80%.

FIATC ha participat un any més en les proves d'impacte econòmic de Solvència II que es realitzen en col·laboració amb UNESPA, superant àmpliament els requeriments de capital exigits.