Servei Bricollar

Un manetes a la teva disposició amb l'Assegurança de la Llar

Amb la teva assegurança de llar podràs gaudir d'un servei de manetes a casa a l'any. Desplaçament i 3 hores de mà d'obra d'un professional per realitzar petits treballs d'instal·lació, manteniment i adequació del teu habitatge. No queden inclosos els materials.

Què inclou?

Fontaneria
• Ajust d'aixetes i canvi de sabates si les portés.
• Col·locació de suport de dutxa i connexió (sense obra de fontaneria).
• Segellat amb silicona de juntes deteriorades de banyera, dutxa, lavabo o aigüera.
• Col·locació de termo-fluids (sense necessitat de modificació elèctrica).
• Purgat de radiadors.

Electricitat
• Col·locació o canvi d'embellidors d'endolls i interruptors, bombetes, tubs de neó, fluorescents i encebadors.
• Instal·lació de llums, aplics o plafons sempre que no calgui modificar cablejat.

Fusteria
• Muntatge de mobles tipus kit.
• Col·locació de lleixes i prestatgeries.
• Encolat de cadires, taules i llits de fusta.
• Instal·lació o canvi de tiradors, panys, manetes, molls i petits baldes en portes interiors de fusta.
• Canvi de frontisses en portes de mobles de cuina, bany i auxiliars de fusta.
• Col·locació d'accessoris de bany.

Altres serveis
• Aïllament de finestres (col·locació de rivet entre fulla i marc i fixació del vidre amb silicona).
• Arranjament d'avaries o col·locació de persianes enrotllables (sense mecanisme elèctric i no ocultes en calaix).
• Col·locació de cortines, miralls, estenedors, penjadors i barres d'armaris.
• Tapat de petits forats en paret (no enrajolada) produïts per trepant.
• Col·locació de embellidor de sòl (tapa-juntes en la unió de dos sòls diferents) i protector de cantonada de paret.