Notícies

SERVEI I QUADRE MÈDIC, ELS ELEMENTS MÉS VALORATS EN UNA ASSEGURANÇA DE SALUT PER LES NOSTRES SEGUIDORES A INSTAGRAM

Publicat el 10/04/2019

La rapidesa i agilitat d'accés als centres i l'àmplia disponibilitat de professionals és el que més agraeixen en contrast amb el preu, un element menys rellevant.

Fa unes setmanes, vam publicar una pregunta a través dels stories de diferents influencers: "Què és el que més valores en una assegurança de salut?". D'entre les 260 respostes, enviades íntegrament per un públic femení, hem obtingut diferents conclusions:

SERVEI
L'element de l'assegurança més valorat per les enquestades va ser el servei que reben i especialment la manca d'esperes i agilitat en el moment d'accedir als centres i metges, que es va esmentar en 59 ocasions. Altres aspectes del servei que també se citen, encara que no de forma tan freqüent, són l'amabilitat en el tracte (26 mencions) i l'agilitat en tràmits com les autoritzacions.

PROFESSIONALS
En concret es valora molt el disposar d'un ampli quadre mèdic, poder triar entre diferents possibilitats (45 mencions). Però no només la quantitat o diversitat interessa les nostres seguidores, també trobem referències a la qualitat assistencial (23 mencions) i, de forma molt més reduïda, a la proximitat dels centres.

COBERTURES
Es tracta del tercer element que més importa a la nostra comunitat: disposar d'àmplies cobertures (35 mencions). També s'agraeix l'accés directe a proves i, en menor mesura, determinades cobertures com l'assegurança dental, l'atenció 24h., Els serveis d'urgència i el metge a domicili.

PREU
El preu és un aspecte poc esmentat en les enquestes, amb un total 35 comentaris, dels quals 24 se centren en la importància de l'absència de copagament. 8 persones indiquen el preu com l'element que més valoren en l'assegurança de salut.
Amb aquestes iniciatives, esperem seguir adaptant-nos a allò que els nostres clients necessiten en la seva assegurança de salut, innovant en cobertures i serveis.