Notícies

Situació de la grip

Publicat el 15/12/2017

La grip es presenta generalment a l'hivern i d'una forma epidèmica, és a dir, que cada any ens enfrontem a una temporada en què pot produir-se una gran activitat i circulació del virus de la grip (predominantment en els mesos de novembre a març).

Suposa un important problema de salut, tant per la mortalitat que pot provocar directament o indirectament, com per les complicacions que pot ocasionar i els costos econòmics i socials que origina. La proporció de població afectada durant les epidèmies anuals oscil·la entre el 5 i 15% en poblacions grans, i és superior al 50% en grups de població tancats com internats escolars o asils.

Pots trobar informació més detallada accedint a la notícia completa Situación de la gripe.